Om fältmarskalken Radetzky

Radetzky

Josef Radetzky porträtterad av Georg Decker. Bild från Wikimedia commons.

Fältmarskalken Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl, greve Radetzky von Radetz är aktuell varje nyårsdag. Han föddes 2 november 1766 i en grevlig böhmisk familj på slottet Trebnitz (tjeck. Třebnice). Han blev militär i artonårsåldern, 1784, och kom att tjäna som officer under 5 kejsare: Josef II, Leopold II, Frans II (I av Österrike), Ferdinand I och Frans Josef.

Han deltog i kriget mot turkarna, och steg i graderna under revolutions- och Napoleonkrigen, för att vid slaget vid Leipzig vara fältmarskalklöjtnant och Schwarzenbergs stabschef. I början av 1830-talet deltog han i kampanjerna för att slå ned uppror i olika italienska stater i spåren efter 1830 års franska junirevolution. Från 1834 var han befälhavare över de österrikiska trupperna i Italien, från 1836 med rang av fältmarskalk.

Hans största segrar kom när han var 82 år gammal. Under revolutionsåret 1848 etablerades nationalistiska regeringar i de flesta italienska stater och uppror bröt ut i österrikiska Norditalien (kungariket Lombardiet-Venetien), samtidigt som Sardinien förklarade krig på nationalisternas sida. Radetzky försvarade sina fästningar skickligt och besegrade fienderna i slaget vid Custozza i juli. Därefter slöts vapenstillestånd. När kriget återupptagits besegrade han dem slutgiltigt vid Novara i mars 1849. Senare samma år intog han intog det upproriska Venedig efter över ett års belägring och artilleribeskjutning från fastlandet. Upprorsledarna lät han dock komma undan för att de inte skulle bli martyrer. Kung Karl Albert av Sardinien blev tvungen att abdikera, och legitimisterna återkom till makten i hela Italien.

Efter dessa insatser utsågs han till kejserlig generalguvernör över Lombardiet-Venetien, en post han innehade till 1857, då han med ålderns rätt drog sig tillbaka vid 90 års ålder. Han utmärkte sig genom sin mildhet mot tidigare revolutionärer, samtidigt som han arbetade för att vinna de lägre klasserna för Österrikes sak. Ett knappt år efter att han gått i pension, 5 januari 1858, dog han i lunginflammation i Milano.

Efter segrarna i Italien hyllades Radetzky välförtjänt som Habsburgväldets och Österrikes räddare. Franz Grillparzer skrev en hyllningsdikt med de berömda orden ”In deinem Lager ist Österreich” (”i ditt läger är Österrike”) och Johann Strauss d.ä skrev den välkända marsch som gjort hans namn odödligt. Marschen avslutar som bekant varje år nyårskonserten från Wien, alltsedan uruppförandet traditionellt åtföljd av publikens handklappningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *